Actueel

Sluiting praktijk voorjaarsvakantie

In de week van 21 t/m 25 februari 2022 is de praktijk gesloten. Wij zouden deze week aanvankelijk deels geopend zijn, echter vanwege COVID besmettingen onder het personeel zijn wij genoodzaakt de praktijk een aantal dagen extra te sluiten. 

De afspraken die al gepland stonden, zullen zo veel mogelijk doorgaan. Er is geen assistente aanwezig. U kunt op het tijdstip van uw afspraak plaatsnemen in de wachtkamer. 

Boosterprik COVID

Het organiseren en uitvoeren van de boosterprikken wordt gedaan door de GGD. De huisartsen hebben geen boosters in de praktijk. Heeft u vragen over de booster? Neem dan alstublieft contact op met de GGD, wij kunnen u hierbij niet verder helpen. De vele vragen hierover zorgen momenteel voor lange wachttijden aan de telefoon bij ons, terwijl wij u voor de antwoorden zullen doorverwijzen naar de GGD.

Wisseling medewerkers

De komende periode zult u bij contact met de praktijk merken dat er wat personele wisselingen zullen zijn. Dit zowel bij de assistentes als bij de dokters. Wij doen ons best om u goede huisartsenzorg te blijven bieden. We zullen proberen de medewerkerspagina van de website actueel te houden, zodat u kunt zien met wie u contact heeft.

Griep- & pneumokokkenvaccinaties 2021

Op donderdag 28 oktober zullen wij voor de geselecteerde doelgroepen de griep- & pneumokokkenvaccinatie verzorgen. Wij zullen dat dit jaar weer op onze eigen praktijk doen. Omdat hier minder ruimte is vragen we u met klem om bij klachten die kunnen duiden op COVID-19 niet naar de praktijk te komen, maar in de week na de 28e contact op te nemen met de assistente voor een nieuwe afspraak.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen en meent u wel in aanmerking te komen. Bel dan naar de assistente of stuur via MijnGezondheid.net een bericht. Meer informatie kunt u vinden op de website van het RIVM; hier staan ook filmpjes met verdere uitleg over de griepprik en pneumokokkenvaccinatie.

Vaccinaties COVID-19

Eind juni 2021 zullen wij de mensen geboren in de jaren 1956 t/m 1960 de 2e vaccinatie met het AstraZeneca vaccin geven.

Wij zijn gebonden aan de datum en tijd die in uw brief genoemd staan en zullen weer gebruik maken van de GGD-vaccinatielocatie op het Burgemeester Berghuisplein. Wij zijn helaas niet flexibel in het verschuiven van de vaccinatieafspraken.

Meer informatie is te vinden op:

Wanneer u aan de beurt bent voor een vaccinatie kunt u op deze site van de Rijksoverheid nakijken. 

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:
• het advies van de huisarts
• de uitslagen van onderzoek
• de lijst met uw medicijnen

U kunt uw medische gegevens daarna online lezen op uw eigen telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken via internet? U kunt inloggen op mijngezondheid.net
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met de helpdesk

Covid-19

We vragen u de praktijk alleen op afspraak te bezoeken en niet langer dan 5 min. voor het tijdstip van uw afspraak aanwezig te zijn. Ook vragen wij u alleen te komen, hooguit met 1 begeleider indien nodig.

Het inloopspreekuur is vervallen.
Wel bieden wij email-consulten aan. U kunt daarvoor inloggen op mijngezondheid.net.

De afspraken met de praktijkondersteuners vinden nog gedeeltelijk telefonisch plaats.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

E-consult

De praktijk biedt u de mogelijkheid aan om online te communiceren op een beveiligde manier via e-Consults.
U kunt dan niet-spoedeisende vragen online stellen. Voor spoedeisende zaken verzoeken wij u dringend om telefonisch contact op te nemen.

Zo maakt u gebruik van een e-consult
1. Ga naar MijnGezondheid.net
2. Klik op de grote knop inloggen op de hoofdpagina
3. Log in met uw DigiD (via de DigiD app of sms-code)
4. U kunt de e-Consulten vinden onder Mijn berichten
5. Binnen 1-2 werkdagen krijgt u van ons een reactie

Mocht u hier niet uitkomen, dan verwijzen wij u graag naar mijngezondheid.net/ondersteuning.

Patiëntenstop

Onze praktijk is vol. Dat betekent dat u zich niet bij onze praktijk als nieuwe patiënt kunt inschrijven.

Toestemming geven LSP

Wij willen u informeren over uw toestemming die nodig is voor uitwisseling van gegevens tussen verschillende hulpverleners. In eerste instantie zijn dat de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost en de apotheek.

Alleen met uw toestemming

Wij mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U regelt uw toestemming door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier in te leveren bij de assistente. Ook kunt u online toestemming geven, kijk hiervoor op: www.ikgeeftoestemming.nl

Het kan natuurlijk zijn dat u al een formulier heeft ingevuld en bij ons heeft ingeleverd, in dit geval hoeft u niets te doen.

icon-pdf  Klik hier om het toestemmingsformulier te downloaden. Vul uw gegevens in en geef deze af bij één van onze assistentes.