Meldingen incidenten patiënten

Onze praktijk kent de Meldingen Incidenten Patiënten (MIP) procedure. In deze procedure is afgesproken dat alle incidenten rondom patiënten worden geregistreerd. Dit kan zowel medische fouten betreffen als praktische problemen in de uitvoer van de zorg. Het doel van melden is altijd om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren. Meldingen kunnen niet gebruikt worden om het functioneren van personeel ter discussie te stellen. Mede daarom worden meldingen niet op naam van een patiënt gemaakt.
Wanneer een incident een negatief gevolg heeft gehad voor een patiënt dan wordt dit door de huisarts met hem/haar besproken. Er wordt dan ook een melding in het dossier van de betroffen patiënt geplaatst.