Spreekuur

Als u de praktijk belt met een vraag, zal de assistente samen met u inschatten welke hulp nodig is. Hiervoor zal zij u altijd een aantal vragen stellen. Dit kan leiden tot een visite, een afspraak op het spreekuur, een email consult of een telefonisch advies door de assistente. Het is goed om te weten dat alle adviezen van de assistentes met een van de huisartsen worden besproken.

Aanvragen huisbezoek: graag voor 10.30 uur

Spreekuur ondersteuner huisarts

Een speciaal opgeleide doktersassistente kan sommige klachten zelfstandig afhandelen. Het kan zijn dat de assistente beslist een afspraak te maken bij de spreekuur ondersteuner.

Spreekuur praktijkondersteuner

Het consult bij de praktijkondersteuner wisselt in tijdsduur. De assistente vraagt daarom nadrukkelijk naar het soort controle dat wordt afgesproken.

Spreekuur assistentes

De doktersassistentes hebben ook een spreekuur. Zij verrichten – op afspraak – diverse handelingen.