Spreekuur

Als u de praktijk belt met een vraag, zal de assistente samen met u inschatten welke hulp nodig is. Hiervoor zal zij u altijd een aantal vragen stellen. Dit kan leiden tot een visite, een afspraak op het spreekuur, een emailconsult of een telefonisch advies door de assistente. Het is goed om te weten dat alle adviezen van de assistentes met een van de huisartsen worden besproken.

Afspraken maken: 8.30 tot 10.30 / 15.30 tot 16.00 uur

De assistente heeft genoeg ervaring in het inschatten van de urgentie van uw klacht. Zij zal vragen naar de aard van uw klacht. Bij dringende zaken krijgt u normaliter dezelfde dag een afspraak.

Aanvragen huisbezoek: 8.30 tot 10.30 uur

Telefonisch aanvragen tussen 8.30 en 10.30 uur.

Spreekuur praktijkondersteuner

Het consult bij de praktijkondersteuner wisselt in tijdsduur. De assistente vraagt daarom nadrukkelijk naar het soort controle dat wordt afgesproken.

Spreekuur assistentes

De doktersassistentes hebben ook een spreekuur. Zij verrichten – op afspraak – diverse handelingen.