Spreekuur POH

Diabeteszorg

Voor patiënten met suikerziekte (diabetes mellitus) biedt de praktijk een gestructureerd zorgprogramma aan. Daarin heeft de praktijkondersteuner een centrale rol. Samen met de huisarts wordt passende zorg voor patiënten aangeboden.

Hierin volgt de praktijk de richtlijnen die landelijk zijn opgesteld en regionaal zijn vormgegeven in het project DiabeteszorgBeter. Hierin zijn duidelijke afspraken gemaakt met andere zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met suikerziekte. Voor het leveren van de diabeteszorg heeft de praktijk een contract met de Zorggroep Zwolle.

Relevante informatie over suikerziekte vindt u onder andere op de website van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN)

COPD en astma zorg

Veel patiënten met COPD en astma worden in de huisartsenpraktijk gecontroleerd. Een klein deel van deze patiënten is – meestal vanwege een ernstiger vorm van de ziekte – onder controle bij een specialist (kinderarts of longarts).

In de praktijk wordt longfunctieonderzoek verricht; zowel voor diagnostiek als ter controle van astma of COPD. Dit onderzoek wordt gedaan door de praktijkondersteuner. De beoordeling van het onderzoek wordt door de huisartsen gedaan. Patiënten die een longfunctieonderzoek (blaastest = spirometrie) krijgen, worden daarover vooraf geïnformeerd.

COPD zorg

In het kort COPD zorg: diagnostiek (ziektegeschiedenis o.a rookhistorie),lichamelijk en lab-onderzoek, spirometrie, stoppen met roken-advies, zonodig het voorschrijven van ondersteunende medicatie en het begeleiden in het verdere ziekteproces.

Als huisartsenpraktijk willen wij onze zorg aan COPD (emfyseem)patiënten gestructureerd aanbieden. Wij vinden het belangrijk dat patiënten weten wat zij van ons kunnen verwachten en dat zij tevreden zijn over de geboden zorg.

Heeft u COPD? Dan vinden wij het belangrijk dat uzelf meedenkt en uw eigen wensen en behoeften aangeeft. Op deze manier willen wij bijdragen aan de bevordering van uw gezondheid en ondersteuning bieden bij het omgaan met uw COPD. Naar aanleiding van uw antwoorden in de vragenlijst kan u uitgenodigd worden op het spreekuur.

Bij verergering van uw COPD klachten is het verstandig een afspraak te maken op het spreekuur van de huisarts. De controle van uw COPD is in het algemeen 1 x per jaar, dit doet de praktijkondersteuner. Zij bespreekt met u het medicatiegebruik en denkt mee in het leren omgaan met uw COPD. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat wij uw longfunctie beoordelen met een spirometrietest (een “blaastest”). Verder biedt de praktijkondersteuner begeleiding bij het stoppen met roken. Dit is voor alle patiënten, maar zeker voor COPD-patiënten, van groot belang. Via de assistente kunt u een afspraak maken voor een controle. Zij regelt ook de herhaling van uw medicatie.

Wanneer u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.