No-show tarief

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dat tijdstip.

Daarom hanteren wij een no-show tarief als vergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij de huisarts, assistente, POH-S en POH GGZ.

Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van € 15,- voor een enkel consult tot € 25,00 voor een dubbel consult (POH GGZ = dubbel consult)

Hiervan ontvangt u een nota thuis. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. (uitzonderingen daargelaten)